Izabela Cytrowska-Trela – ZnanyLekarz.pl

Dzień dobry 🙂

Psychoterapia jest metodą leczenia. Przez psychoterapię rozumiemy spotkanie terapeuty i pacjenta zmierzające do zmiany przeżywania, myślenia i zachowania ukierunkowane na rozwiązanie problemów.

Cel psychoterapii jest wyznaczany przez pacjenta we współpracy z terapeutą.
Psychoterapia prowadzi do wewnętrznego rozwoju oraz poprawy relacji z drugim człowiekiem.

Czego możesz oczekiwać po psychoterapii:

  • poczucia większego wpływu na własne życie
  • radzenia sobie z lękami
  • zwiększenia wiary w siebie
  • zmniejszenia napięcia
  • pogodzenia się z przeszłością
  • uzyskania większego wglądu w naturę swoich problemów
  • poprawy relacji z najbliższymi
  • większej akceptacji siebie i własnych przeżyć
Przewiń na górę