O mnie

Nazywam się Izabela Cytrowska-Trela.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, certyfikowanym psychoterapeutą terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT).

Studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Pedagogika wychowawczo- opiekuńcza, studia podyplomowe Socjoterapia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi. Realizator programu edukacyjnego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży ” Dam radę” oraz dla rodziców „Jestem z Ciebie dumny” Bena Furmana. Przez wiele lat prowadziłam działalność szkoleniową dla rodziców, nauczycieli oraz edukacyjną, socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej profilaktyki. Obecnie moje serce jest najbliżej pracy psychoterapeutycznej z indywidualnym pacjentem, jak również terapią par, małżeńska i terapią rodzin. Zajmuję się też problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży.A wszystko to w nurcie terapii krótkoterminowej, skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Komu pomagam:

 • osoby odczuwające trudności natury psychicznej, emocjonalnej, psychosomatycznej: depresje, lęki, nerwice,
 • problemy w związkach,
 • problemy rodzinne,
 • trudności wychowawcze ( praca z dziećmi i młodzieżą),
 • relacje z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi,
 • sytuacje kryzysowe. Formy pomocy:
 • psychotearapia indywidualna,
 • psychoterapia par, rodzinna,
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • konsultacje.

Założenia psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT)

Twórcą terapii BSFT (Brief Therapy Focused Solution) jest Steve de Shazer, który rozpoczął badania nad terapią krótkoterminową w 1969 roku, a nastepnie razem z Insoo Kim Berg założył Brief Family Therapy Center w Milwaukee. Tam też wspólnie z Insoo Kim Berg stworzyli model Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang .BSFT). Jest on jednym z wielu kreatywnych podejść w pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i psychoterapii. Od 1990 roku BSFT rozwija się w Polsce m.in., jako podejście psychologiczne i terapeutyczne. Podejście to zostało przeniesione na grunt Polski przez Mariolę i Jacka Lelonkiewiczów z Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Zdaniem twórców modelu BSFT, głównymi konstruktorami metod pracy są sami klienci. To oni są uważani za ekspertów i to oni wiedzą najlepiej, co działa.

Celem BSFT nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której klient się znalazł.

BSFT można z pewnością zaliczyć do terapii ustrukturalizowanych. Metody i zasady kształtowania procesu terapeutycznego w prosty i ścisły sposób są określone. BSFT nie jest jednak terapią strategiczną, nie interesujemy się w tym modelu tworzeniem teorii opisującej naturę problemu klienta, bądź stawianiem diagnoz w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Diagnoza jest uważana za mało przydatną, a czasami i przeszkadzającą. Strategia, kierunek pracy determinowany jest tym, co pacjent uważa za najważniejsze dla niego. Głównym celem pracy jest poszukiwanie najbardziej optymalnego dla pacjenta rozwiązania, a nie koniecznie zastanawianie sie nad przyczynami trudności. Rozwiązanie bowiem nie zawsze musi być w ścisłym związku z tymi przyczynami.

Założenia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT:
Filozofia centralna

 • Jeśli się nie zepsuło – nie naprawiaj.
 • Jeśli już wiesz co działa – rób tego więcej- powtarzaj to.
 • Jeśli to w ogóle nie działa – nie rób tego więcej- rób coś innego.
Przewiń na górę